oim_self_servis
oim_self_servis
İşbu katılım formunu doldurup www.mixxawards-tr.org sitesinden yarışmaya başvuruda bulunmakla, MIXX Awards Türkiye Yarışma Yönetmeliğini okuduğumu, tüm hükümlerini kabul ettiğimi, yarattığım/tasarladığım/vücuda getirdiğim reklam ve/veya pazarlama iletişim kampanyasına ilişkin olarak, söz konusu kampanyayı oluşturan bilgi, belge, çizim, resim, müzik vesair her türlü öğenin FSEK kapsamında sahibi olduğumu veya eser sahiplerinden akdettiğim/akdedeceğim sözleşmeler çerçevesinde tüm bu bilgi ve belgelerin mali haklarını yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın devir aldığımı ve Katılımcı olarak bu hakların sahibi olduğumu, buna göre de, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı, 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve 25. maddesinde yer alan “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kullanma hakkını süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak IAB Türkiye’ye devrettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
oim_self_servis